Lantbruk

20131201_081649Mjölkproduktion
Fram till 8:e Augusti 2016 har det varit 120st mjölkkor och därtill 150st ungdjur. Nu är mjölkproduktionen på gården nerlagd på grund av dålig lönsamhet inom mjölknäringen och ett behov av nyinvestering i form av ny ladugård som vi tyvärr inte var beredd att göra
Mjölkningen skedde från en mjölkgrop dit korna gick två gånger per dag för att bli mjölkade.

Köttproduktion

Efter att mjölkproduktionen slutade så har vi ställt om till köttdjur. Vi har ca. 100st köttdjur som vi köper in vartefter vi får tag på djur. Djuren har vi för att kunna beta de ca. 50ha naturbeten som vi har på gården och då hålla landskapet öppet.

Spannmålsodling
Efter att vi slutat med mjölkproduktion så blir det mer spannmålsodling och den odlas för att säljas vidare med så bra kvalité som möjligt. Vi rensar även utsäde för eget bruk och försäljning.DSC_0487

Vallodling
Den är till för vinterfoder till köttdjuren. Vallfodret plastar vi in till ensilarge eller så gör vi småbalshö av det. En del av fodret säljer vi till främst hästägare mm.

Entreprenad
Detta är när vi jobbar åt andra. Främsta jobben på sommaren åt 20140420_133445andra är, sådd, slåtter, gödslelkörning och tröskning. På vintern kör vi även vägunderhåll i form av snöplogning och sandning.

081

Kommentera