Pastöriseringsmaskin

Under 2018 har vi utökat vår utrustning för att kunna erbjuda fler varor.

Vi har införskaffat en pastöriseringsmaskin för att med den kunna pastörisera mjölk och även göra yoghurt. Vi har tidigare kunnat pastörisera mjölk men då i mycket liten skala i glassmaskinen. Med denna utrustning kan vi skapa större mängder och fler produkter som det finns en efterfrågan av hos kunderna.

Hela denna investering har vi sökt och beviljats investeringsstöd från Länsstyrelsen genom Europeiska Jordbruksfonden.